• Ruoungoainhap.com.vn
  • Ruoungoainhap.com.vn

Chi tiết sản phẩm

  • Campo Veijo Gran Reserva Red

  • Lượt xem: 806
  • Nồng độ: 14%
  • Dung tích: 75cl
  • Xuất xứ: Espana
  • Giá: 1.000.000 .VND

Campo Veijo Gran Reserva Red

Sản phẩm cùng loại

Cloudy Bay Pinot Noir
Đặt hàng

1.100.000

VND

Cloudy Bay Pinot Noir

Đánh giá Đánh giá Đánh giá Đánh giá Đánh giá

Cloudy Bay Chardonnay
Đặt hàng

950.000

VND

Cloudy Bay Chardonnay

Đánh giá Đánh giá Đánh giá Đánh giá Đánh giá

Cloudy Bay Sauvignon Blanc
Đặt hàng