• Ruoungoainhap.com.vn
  • Ruoungoainhap.com.vn

Chi tiết sản phẩm

  • Chandon Brut

  • Lượt xem: 951
  • Nồng độ: 12.5%
  • Dung tích: 75cl
  • Xuất xứ: Úc
  • Giá: 650.000 .VND

Chandon Brut

Sản phẩm cùng loại

Pierlant
Đặt hàng

180.000

VND

Pierlant

Đánh giá Đánh giá Đánh giá Đánh giá Đánh giá

Chapel Hill
Đặt hàng

200.000

VND

Chapel Hill

Đánh giá Đánh giá Đánh giá Đánh giá Đánh giá

Chandon Rose
Đặt hàng

1.500.000

VND

Chandon Rose

Đánh giá Đánh giá Đánh giá Đánh giá Đánh giá

Chamdor
Đặt hàng

150.000

VND

Chamdor

Đánh giá Đánh giá Đánh giá Đánh giá Đánh giá

Torley
Đặt hàng

280.000

VND

Torley

Đánh giá Đánh giá Đánh giá Đánh giá Đánh giá

Cafe De Paris
Đặt hàng

300.000

VND

Cafe De Paris

Đánh giá Đánh giá Đánh giá Đánh giá Đánh giá

Gancia Brut
Đặt hàng

350.000

VND

Gancia Brut

Đánh giá Đánh giá Đánh giá Đánh giá Đánh giá

Gancia Grand Reale
Đặt hàng

230.000

VND

Gancia Grand Reale

Đánh giá Đánh giá Đánh giá Đánh giá Đánh giá