• Ruoungoainhap.com.vn
  • Ruoungoainhap.com.vn

Chi tiết sản phẩm

  • Glenfiddich 50 Năm

  • Lượt xem: 1028
  • Nồng độ: 43%
  • Dung tích: 75cl
  • Xuất xứ: Scotland
  • Giá: Liên hệ

Glenfiddich 50 năm được tạo ra từ những mạch nha đơn cất quý hiến nhất và được ủ trong những thùng gỗ sồi  đến nửa thế kỷ.

 

 

Sản phẩm cùng loại

Glenfiddich 40 Năm
Đặt hàng

Giá

Liên hệ

Glenfiddich 40 Năm

Đánh giá Đánh giá Đánh giá Đánh giá Đánh giá

Glenfiddich 30 Năm
Đặt hàng

13.000.000

VND

Glenfiddich 30 Năm

Đánh giá Đánh giá Đánh giá Đánh giá Đánh giá

Glenfiddich 21 Năm
Đặt hàng

4.900.000

VND

Glenfiddich 21 Năm

Đánh giá Đánh giá Đánh giá Đánh giá Đánh giá

Glenfiddich 18 Năm
Đặt hàng

1.750.000

VND

Glenfiddich 18 Năm

Đánh giá Đánh giá Đánh giá Đánh giá Đánh giá

Glenfiddich 15 Năm
Đặt hàng

1.300.000

VND

Glenfiddich 15 Năm

Đánh giá Đánh giá Đánh giá Đánh giá Đánh giá

Glenfiddich 12 Năm
Đặt hàng

900.000

VND

Glenfiddich 12 Năm

Đánh giá Đánh giá Đánh giá Đánh giá Đánh giá