• Ruoungoainhap.com.vn
  • Ruoungoainhap.com.vn

Chi tiết sản phẩm

  • Malibu

  • Lượt xem: 1995
  • Nồng độ: 21%
  • Dung tích: 70cl
  • Xuất xứ: Mỹ
  • Giá: 300.000 .VND

Malibu

Sản phẩm cùng loại

Martini Extra Dry
Đặt hàng

300.000

VND

Martini Extra Dry

Đánh giá Đánh giá Đánh giá Đánh giá Đánh giá

Southern Comfort
Đặt hàng

510.000

VND

Southern Comfort

Đánh giá Đánh giá Đánh giá Đánh giá Đánh giá

Marie Brizard Blue Curacao
Đặt hàng
Martini Rosso
Đặt hàng

265.000

VND

Martini Rosso

Đánh giá Đánh giá Đánh giá Đánh giá Đánh giá

Kalua
Đặt hàng

320.000

VND

Kalua

Đánh giá Đánh giá Đánh giá Đánh giá Đánh giá

JameSon
Đặt hàng

360.000

VND

JameSon

Đánh giá Đánh giá Đánh giá Đánh giá Đánh giá

Grand Marnier
Đặt hàng

525.000

VND

Grand Marnier

Đánh giá Đánh giá Đánh giá Đánh giá Đánh giá

Galliano
Đặt hàng

430.000

VND

Galliano

Đánh giá Đánh giá Đánh giá Đánh giá Đánh giá

Drambuie
Đặt hàng

550.000

VND

Drambuie

Đánh giá Đánh giá Đánh giá Đánh giá Đánh giá

Marie Brizard White Mint
Đặt hàng
Marie Brizard Curacao Orange
Đặt hàng
Campari
Đặt hàng

350.000

VND

Campari

Đánh giá Đánh giá Đánh giá Đánh giá Đánh giá

Marie Brizard Banana
Đặt hàng

300.000

VND

Marie Brizard Banana

Đánh giá Đánh giá Đánh giá Đánh giá Đánh giá

Marie Brizard Amaretto
Đặt hàng
Midori
Đặt hàng

405.000

VND

Midori

Đánh giá Đánh giá Đánh giá Đánh giá Đánh giá

Martini Bianco
Đặt hàng

265.000

VND

Martini Bianco

Đánh giá Đánh giá Đánh giá Đánh giá Đánh giá